čmelo s.r.o.

Sídlo:
Fedinova 900/3, 851 01 Bratislava
Mail:
info@cmelo.sk
IČO:
45 927 723
DIČ:
202 314 0251
IČ DPH:
SK 202 314 0251
Číslo účtu:
292 384 68 98 / 1100
Register
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,
oddiel: Sro, vložka číslo 68784/B